UNIWHEELS

Data Spółka Wydarzenie
20 lutego 2018 UNIWHEELS Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
4 grudnia 2017 UNIWHEELS NWZA
4 sierpnia 2017 UNIWHEELS Wypłata dywidendy 0,04 euro na akcję.
3 sierpnia 2017 UNIWHEELS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 euro na akcję.
1 sierpnia 2017 UNIWHEELS ZWZA
31 lipca 2017 UNIWHEELS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
30 czerwca 2017 UNIWHEELS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
13 czerwca 2017 UNIWHEELS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 oraz WIG.
22 maja 2017 UNIWHEELS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
18 maja 2017 UNIWHEELS Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG do 247,87 zł za akcję.
12 kwietnia 2017 UNIWHEELS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 236,07 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
20 maja 2016 UNIWHEELS Wypłata dywidendy 1,65 euro na akcję.
19 maja 2016 UNIWHEELS ZWZA
19 maja 2016 UNIWHEELS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 euro na akcję.
18 marca 2016 UNIWHEELS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
18 września 2015 UNIWHEELS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
12 czerwca 2015 UNIWHEELS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
8 maja 2015 UNIWHEELS Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.400.000 akcji zwykłych na okaziciela.
28 kwietnia 2015 UNIWHEELS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
24 kwietnia 2015 UNIWHEELS Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
23 kwietnia 2015 UNIWHEELS Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
22 kwietnia 2015 UNIWHEELS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
17 kwietnia 2015 UNIWHEELS Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
13 kwietnia 2015 UNIWHEELS Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.