Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 sierpnia 2022

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 17,45 zł na akcję.
7FIT 7FT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ABAK ABK NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
INDOS INS NC Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
ROOFRENOV RRH NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
UNIBEP UNI GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.