DEVORAN

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 DEVORAN Publikacja raportu za 2023 rok.
13 listopada 2023 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
28 czerwca 2023 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
17 marca 2023 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
4 stycznia 2022 DEVORAN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
15 grudnia 2021 DEVORAN NWZA ws. zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 listopada 2021 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
1 października 2021 DEVORAN Split akcji w stosunku 1:3.
13 sierpnia 2021 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
14 maja 2021 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 DEVORAN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, podziału akcji, zmiany firmy spółki i zmiany statutu.
19 marca 2021 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
21 października 2020 DEVORAN NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu, zmian w składzie RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
28 sierpnia 2020 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
23 czerwca 2020 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
13 czerwca 2019 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 marca 2019 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
19 czerwca 2018 DEVORAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 lutego 2018 DEVORAN NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2017 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
6 lipca 2017 DEVORAN Dzień pierwszego notowania na NC 14.233.603 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
29 czerwca 2017 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 DEVORAN Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 DEVORAN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
24 listopada 2016 DEVORAN Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
10 listopada 2016 DEVORAN Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
9 listopada 2016 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
28 października 2016 DEVORAN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
12 sierpnia 2016 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru oraz zmiany statutu.
2 czerwca 2016 DEVORAN Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 DEVORAN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 października 2015 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
5 października 2015 DEVORAN Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych).
21 września 2015 DEVORAN Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
7 września 2015 DEVORAN Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
5 września 2015 DEVORAN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.
12 sierpnia 2015 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
5 sierpnia 2015 DEVORAN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L na okaziciela z prawem poboru oraz zmian składu RN.
30 czerwca 2015 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2015 DEVORAN Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
2 marca 2015 DEVORAN NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 DEVORAN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
8 lipca 2014 DEVORAN Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 lipca 2014 DEVORAN Scalenie akcji w stosunku 100:1.
26 czerwca 2014 DEVORAN Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
20 czerwca 2014 DEVORAN Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 maja 2014 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 maja 2014 DEVORAN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
18 kwietnia 2014 DEVORAN Publikacja raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 DEVORAN Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
31 grudnia 2013 DEVORAN NWZA ws. upoważnienia zarządu do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego, scalenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
21 października 2013 DEVORAN NWZA ws. kapitału docelowego, upoważnienia zarządu do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, scalenia (połączenia) akcji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez spółkę w latach poprzednich oraz zmiany składu RN.
14 sierpnia 2013 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 DEVORAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
24 czerwca 2013 DEVORAN Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
9 maja 2013 DEVORAN Pierwszy dzień notowań na NC 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
14 lutego 2013 DEVORAN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 DEVORAN WZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 czerwca 2012 DEVORAN Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 DEVORAN NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru w zamian za wkład niepieniężny.
14 lutego 2012 DEVORAN Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 listopada 2011 DEVORAN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
3 października 2011 DEVORAN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z prawem poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2011 DEVORAN Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
20 czerwca 2011 DEVORAN WZA
16 maja 2011 DEVORAN Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 DEVORAN Publikacja raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 DEVORAN Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.