Marks and Spencer

Data Spółka Wydarzenie
25 maja 2022 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
10 listopada 2021 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
26 maja 2021 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
4 listopada 2020 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
20 maja 2020 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
6 listopada 2019 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
22 maja 2019 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
7 listopada 2018 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
23 maja 2018 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
8 listopada 2017 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
24 maja 2017 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
8 listopada 2016 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
25 maja 2016 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
4 listopada 2015 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
20 maja 2015 Marks and Spencer Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
5 listopada 2014 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
20 maja 2014 Marks and Spencer Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
9 stycznia 2014 Marks and Spencer Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
21 maja 2013 Marks and Spencer Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
6 listopada 2012 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
22 maja 2012 Marks and Spencer Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
8 listopada 2011 Marks and Spencer Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
24 maja 2011 Marks and Spencer Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2010/2011.