Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 9 czerwca 2015

ATENDE ATD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
BEDZIN BDZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zniesienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
BGSENERGY BGS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
CASPAR CSR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję.
CTE CTE NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 1.000.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii A1, 1.000.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C.
ENELMED ENE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERGIS EGS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014.
EUROSNACK ECK NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GENRG GNG NC Początek zapisów na akcje serii C.
HORNIGOLD HRL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KANCELWEC KPI NC Ostatni dzień notowań na NC 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MINOX MNX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podziału zysku z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E.
MOSTALPLC MSP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,39 zł na akcję.
POLMED POM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ROBYG ROB GPW NWZA ws. zmian do statutu, zmian w składzie RN bieżącej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
SAULETECH SLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
SYNEKTIK SNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
TORPOL TOR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego za rok 2014 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz TORPOL NORGE AS.
UNICREDIT UCG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 103.848.661 akcji zwykłych spółki.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
ZYWIEC ZWC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.