Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 4 października 2012

DREWEX DRE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
HYDRAPRES HPS NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
KOMPUTRON KOM GPW Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
LUDUS LUD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 670 akcji zwykłych na okaziciela.
NEWWORLDN NWN GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przymusowym wykupem akcji.
SNTVERSE SVE GPW NWZA ws. sprawie zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN obecnej kadencji.
TECHMADEX TDX NC Debiut spółki na NC.