Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 września 2012

ALEJA ALS NC NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
ARTEFE NC NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
FACHOWCY FAV NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
HAMBURGER MRH NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KUPIEC KPC NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
POLNA PLA GPW NWZA ws. powołania członka RN.
TERMOREX TRR GPW Debiut spółki na NC.