Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 czerwca 2024

08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2023 rok.
BACT BAC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
CLOUD CLD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2023 rok.
EUROSNACK ECK NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za 2023 rok.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2024 w wysokości 0,20 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2023.
OEX OEX GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez OEX wraz z grupą akcjonariuszy.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
ROPCZYCE RPC GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.

wtorek 11 czerwca 2024

AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2023 r. oraz wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023 i terminów dywidendy.
ARCTIC ATC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BioResearch Pharma BRF NC Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
CDA CDA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję.
CDRL CDL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
DGA DGA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
EDITELPL EDL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.
MANGATA MGT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
PROACTA PAC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
SHOPER SHO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
TELEMEDPL TMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
ULTGAMES ULG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.

środa 12 czerwca 2024

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2023.
ARCTIC ATC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ARTIFEX ART GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
CDA CDA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.
DECORA DCR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
DGA DGA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
LENA LEN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2023.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
NEUCA NEU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,50 zł na akcję.
NOOBZ NOB NC NWZA ws. zmiany w statucie.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PTWP PTW NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
QNATECHNO QNA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023, pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej.
SPYROSOFT SPR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
ULMA ULM GPW Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
ZENERIS ZEN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.

czwartek 13 czerwca 2024

ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 zł na akcję.
CAVATINA CAV GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
DADELO DAD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2023 rok.
DEKTRA DKR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2023.
FASING FSG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2023 rok.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
MOLECURE MOC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2023 roku.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,50 zł na akcję.
NEURONE NRS NC Publikacja raportu za 2023 rok.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
REINO RNC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.
TOWERINV TOW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w 2023 roku.
Adobe Systems ADBE.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

piątek 14 czerwca 2024

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 USD na akcję.
ATENDE ATD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
CREEPYJAR CRJ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
DEVELIA DVL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
INDOS INS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
JRHOLDING JRH NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.870.392 akcji serii G oraz 1.400.000 akcji serii H.
MEXPOLSKA MEX GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za VI kwartał roku 2023/2024.
ODLEWNIE ODL GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
PHOTON PEN GPW ZWZA
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023 oraz użycia części kapitału zapasowego.
URTESTE URT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz pokrycia strat z lat 2021 i 2020.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.694 akcji zwykłych na okaziciela serii E.