Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 lutego 2023

CCC CCC GPW Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.

wtorek 7 lutego 2023

INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
MCI MCI GPW NWZA ws. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków RN za 2021 rok.
NEURONE NRS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SFERANET SFN NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
WESTREAL WRE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.

środa 8 lutego 2023

DOOK DOK NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.
ONICO ONC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Total FP.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

czwartek 9 lutego 2023

11BIT 11B GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
AERFINANC AER NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
BEEIN BEE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
BIZTECH BTK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
EC2 EC2 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
IMMGAMES IMG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
KUBOTA KUB NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych, wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczki oraz następczej zgody na umowy pożyczki, powołania członka RN.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

piątek 10 lutego 2023

ABAK ABK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
ASMODEV AMV NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
BIOCELTIX BCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 152.143 akcje zwykłe na okaziciela serii J.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
DGNET DGN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
GENXONE GX1 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
KUBOTA KUB NC Dzień pierwszego notowania na NC 100.699 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
MEDCAMP MDP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
MILTON MTN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
OLYMP OLY NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
READGENE RDG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.

niedziela 12 lutego 2023

EDINVEST EDI GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vesper Capital wraz z Q Investments, Maciejem Krzewińskim, Łukaszem Deńcą, Adrianusem Heymansem, Maciejem Frydą oraz Arturem Neumanem.