Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 marca 2021

ACREBIT ACR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
ASTRO ASR NC NWZA ws. zmiany statutu.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
IDH IDH NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
KRUSZWICA KSW GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
NOVAVISGR NVG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marshall Nordic Limited.
NOWAGALA CNG GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 podjętej w dniu 24 grudnia 2019 oraz wyrażenia zgody na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.

wtorek 2 marca 2021

ABPL ABE GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
IMS IMS GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych spółki, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2021-2023 oraz zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego IV, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. powołania członków RN.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 5 maja 2020 roku, zmiany uchwał nr 9 i 11 WZ z 9.10.2020 roku, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N" i "I", zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 WZ z 9.10.2020 roku, zmiany statutu.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

środa 3 marca 2021

AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOMEDLUB BML GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za 2020 rok.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
PGO PGO GPW Dzień wykupu akcji spółki przez TDJ Equity II sp. z o.o. po cenie 1,45 zł za akcję.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
STALEXP STX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.

czwartek 4 marca 2021

ALLEGRO ALE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ADIUVO ADV GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ALDA ALD NC Publikacja raportu za 2020 rok.
BIK BIK GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IMPEL IPL GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
KRUSZWICA KSW GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Koninklijke Bunge po cenie 66,30 zł za akcję.
KRUSZWICA KSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 650 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MILKILAND MLK GPW NWZA
STAPORKOW ZUK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.080.908 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Aviva AV.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

piątek 5 marca 2021

EUROHIT ERH NC Publikacja raportu za 2020 rok.
FHDOM FHD NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.714.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PGO PGO GPW NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym.
TELESTR TLS NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału akcyjnego, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla zarządu spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za 2020 rok.

niedziela 7 marca 2021

TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za 2020 rok.