Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 2 października 2023

ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
AIGAMES ALG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
CDRL CDL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CFI CFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
FEERUM FEE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MOVIEGAMES MOV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
NEXITY NXG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
QUERCUS QRS GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
RAEN RAE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
RESBUD RES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SANTANDER SAN GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,081 euro na akcję.
SCPFL SCP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SIMFABRIC SIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TENDERHUT THG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

wtorek 3 października 2023

SKARBIEC SKH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.
XPLUS XPL NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów.

środa 4 października 2023

FABRITY FAB GPW Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
OVIDWORKS OVI NC NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
ROVITA ROV NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
XPLUS XPL NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy dużych inwestorów.

czwartek 5 października 2023

STARWARD STA NC NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie umowy lub umów pożyczek z członkami zarządu, w których członkowie zarządu będą występować jako pożyczkodawcy.

piątek 6 października 2023

4MASS 4MS NC NWZA ws. połączenia spółki z Cosmex S.A. z siedzibą w Warszawie.
CFI CFI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
LUKARDI LUK NC NWZA ws. połączenia spółek Lukardi S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).