Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 listopada 2020

4FUNMEDIA 4FM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AKCEPTFIN AFC NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
ARTERIA ARR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
CASPAR CSR NC Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,06 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ENTER ENT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FEERUM FEE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FMG FMG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
Gaming Factory GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji premiowej akcji.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JRHOLDING JRH NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KBDOM KBD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KREZUS KZS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku, skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w składzie RN, wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MBWS MBW GPW NWZA
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
NOVITA NVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,80 zł na akcję.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PBG PBG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PLATYNINW PIW GPW NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany firmy spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
POLNORD PND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PURE PUR NC Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
REDWOOD RWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
REGNON REG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2019-30.06.2020.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SIMPLE SME GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SKOTAN SKT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZAMET ZMT GPW NWZA
ZASTAL ZST GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

wtorek 1 grudnia 2020

INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC 352.112 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
NOVITA NVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,80 zł na akcję.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.

środa 2 grudnia 2020

AERFINANC AER NC NWZA ws. połączenia Hydropress SE z Hydropress Operationas sp. z o.o.
CDRL CDL GPW NWZA ws. wypłaty zysku za 2019 rok z kapitału zapasowego spółki oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 12 listopada 2018 r.
HANDLOWY BHW GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
INBOOK INB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PROLOG PRL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VIVID VVD GPW NWZA ws. połączenia spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A. oraz połączenia spółki BOTE Sp. z o.o. ze spółką Vivid Games S.A.

czwartek 3 grudnia 2020

IDEABANK IDA GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
KREZUS KZS GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
PCF Group PCF GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
TXM TXM GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

piątek 4 grudnia 2020

ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 USD na akcję.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EASYCALL ECL NC NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN, długości kadencji, zmian statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru..
HUBSTYLE HUB GPW NWZA ws. połączenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie z 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz powołania członka RN.
IFSA IFR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PCF Group PCF GPW Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHOTON PEN NC NWZA