Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 października 2022

PKNORLEN PKN GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
ARTERIA ARR GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
BETACOM BCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
BIOCELTIX BCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.536 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EKOPARK EPR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
MILKPOL MLP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
SANWIL SNW GPW NWZA ws. połączenia SANWIL HOLDING S.A. ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
SYGNIS SYG NC NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN nowej kadencji, powołania członków RN na nową kadencję, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
TRAKCJA TRK GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
UNIBEP UNI GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję.
VERCOM VRC GPW NWZA ws. transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe.
ZPUE PUE GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 269,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza.

wtorek 4 października 2022

BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
DATAWALK DAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 246.940 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GRODNO GRN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
MOJ MOJ GPW NWZA ws. zmian w RN.
REDCARPET RCM NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 415.000 akcji serii A i 50.000 akcji serii B.
TRAKCJA TRK GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w II fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.

środa 5 października 2022

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
GRODNO GRN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.

czwartek 6 października 2022

ORANGEPL OPL GPW NWZA ws. połączenia Orange Polska S.A. z TP Teltech sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
4MASS 4MS NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EONET EON NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

piątek 7 października 2022

KGHM KGH GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
KUPIEC KPC NC Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
MCI MCI GPW Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
MONNARI MON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

niedziela 9 października 2022

EONET EON NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.