Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 grudnia 2021

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 272.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ASMODEV AMV NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 450.000 akcji serii C, 550.000 akcji serii D, 400.000 akcji serii E.
BLACKPOIN BPN NC NWZA ws. użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy oraz postępowania z kartami do głosowania tajnego.
CIGAMES CIG GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
KOOL2PLAY K2P NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
OZECAPITAL OZE NC NWZA ws. połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.
PGSSOFT PSW GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 16/2018 NWZ z 18 grudnia 2018 roku oraz zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
PLASTBOX PLX GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka z 2,40 zł na 2,70 zł za sztukę.
POZBUD POZ GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia powołania członka RN oraz powołania członka RN.
PROCAD PRD GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.

wtorek 7 grudnia 2021

ABPL ABE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BIGCHEESE BCS GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
NOVITA NVT GPW NWZA ws. przyjęcia polityki różnorodności, przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020.
REMAK RMK GPW NWZA ws. uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.
SCPFL SCP NC NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu, powołania członka RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSFF / MSR.

środa 8 grudnia 2021

4MASS 4MS NC NWZA ws. zmian statutu oraz powołania członków RN.
ABPL ABE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
BOS BOS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej oraz zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
KREC KRC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Radpol S.A. oraz zmiany uchwały nr 22/2021 NWZ z 10 września 2021.
TAXUSFUND TXF NC Publikacja raportu za 2017 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.

czwartek 9 grudnia 2021

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
CDRL CDL GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KREC KRC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.
REINO RNC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.
Costco Wholesale COST.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

piątek 10 grudnia 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję.
INGBSK ING GPW Wypłata dywidendy 5,10 zł na akcję.
KERNEL KER GPW ZWZA
ALUMETAL AML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.016 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
AMICA AMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 600 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
IZOBLOK IZB GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 917.637 akcji zwykłych na okaziciela.
XBSPROLOG XBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,90 zł na akcję.