ATOMJELLY

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ATOMJELLY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ATOMJELLY Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
17 czerwca 2024 ATOMJELLY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
15 maja 2024 ATOMJELLY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 ATOMJELLY Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 ATOMJELLY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ATOMJELLY Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
3 lipca 2023 ATOMJELLY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
15 maja 2023 ATOMJELLY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 ATOMJELLY Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 ATOMJELLY Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 ATOMJELLY Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 ATOMJELLY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
16 maja 2022 ATOMJELLY Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 ATOMJELLY Publikacja raportu za 2021 rok.
3 grudnia 2021 ATOMJELLY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 ATOMJELLY Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 ATOMJELLY Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 ATOMJELLY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
17 maja 2021 ATOMJELLY Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 ATOMJELLY Publikacja raportu za 2020 rok.
9 lutego 2021 ATOMJELLY Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.