FROZENWAY

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 FROZENWAY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 FROZENWAY Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 FROZENWAY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 FROZENWAY Publikacja raportu za 2023 rok.
7 listopada 2023 FROZENWAY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 FROZENWAY Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 lipca 2023 FROZENWAY Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
14 lipca 2023 FROZENWAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
13 lipca 2023 FROZENWAY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
30 czerwca 2023 FROZENWAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.
15 maja 2023 FROZENWAY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
30 marca 2023 FROZENWAY Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 22.004 akcji serii B, 31.671 akcji serii C.