EMPERIA

Data Spółka Wydarzenie
21 sierpnia 2018 EMPERIA Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
29 czerwca 2018 EMPERIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału zysku.
13 czerwca 2018 EMPERIA NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17 maja 2018 EMPERIA Dzień wykupu akcji spółki przez Maxima Grupe po cenie 100 zł za akcję.
14 maja 2018 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 EMPERIA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
4 maja 2018 EMPERIA NWZA ws. zmian w składzie RN.
24 kwietnia 2018 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
24 kwietnia 2018 EMPERIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
12 kwietnia 2018 EMPERIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
26 lutego 2018 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
20 grudnia 2017 EMPERIA NWZA ws. zmiany statutu.
14 grudnia 2017 EMPERIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
13 listopada 2017 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 sierpnia 2017 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 EMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
15 maja 2017 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
20 kwietnia 2017 EMPERIA NWZA ws. zmiany statutu.
27 lutego 2017 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
21 listopada 2016 EMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.978 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
14 listopada 2016 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 EMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na nabywanie przez spółki zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od spółek zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
16 maja 2016 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 EMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5 kwietnia 2016 EMPERIA NWZA ws. zmiany statutu.
29 lutego 2016 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
14 stycznia 2016 EMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.773 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
10 grudnia 2015 EMPERIA NWZA ws. umorzenia 900.219 akcji nabytych przez spółkę i obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 900.219 zł., celem dostosowania określenia kapitału zakładowego do jego wysokości po dokonaniu umorzenia akcji, upoważnienia RN do ustalenia jednolitego tekstu statutu oraz użycia kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
16 listopada 2015 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 EMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
9 września 2015 EMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.527 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
28 sierpnia 2015 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 sierpnia 2015 EMPERIA NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
19 czerwca 2015 EMPERIA Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
5 czerwca 2015 EMPERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
4 czerwca 2015 EMPERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
27 maja 2015 EMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty.
13 maja 2015 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 EMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
16 stycznia 2015 EMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.976 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
26 listopada 2014 EMPERIA NWZA ws. m.in. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
13 listopada 2014 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
9 września 2014 EMPERIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 64.428 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
25 sierpnia 2014 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 EMPERIA Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
13 czerwca 2014 EMPERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
11 czerwca 2014 EMPERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
5 czerwca 2014 EMPERIA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 EMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 EMPERIA Wypłata dywidendy 0,93 zł na akcję.
12 czerwca 2013 EMPERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.
10 czerwca 2013 EMPERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.
4 czerwca 2013 EMPERIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty.
15 maja 2013 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 EMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
10 kwietnia 2013 EMPERIA NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
1 marca 2013 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
13 listopada 2012 EMPERIA NWZA ws. zmiany statutu.
11 października 2012 EMPERIA NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez spółki zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, likwidacji struktury spółek zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami i in.
31 sierpnia 2012 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
14 czerwca 2012 EMPERIA Wypłata dywidendy 56,41 zł na akcję.
30 maja 2012 EMPERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 56,41 zł na akcję.
28 maja 2012 EMPERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 56,41 zł na akcję.
15 maja 2012 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
15 maja 2012 EMPERIA WZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty, dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
17 kwietnia 2012 EMPERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
6 grudnia 2011 EMPERIA NWZA ws. dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 dot. Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
14 listopada 2011 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
9 września 2011 EMPERIA Wypłata dywidendy 2,63 zł na akcję.
31 sierpnia 2011 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
25 sierpnia 2011 EMPERIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,63 zł na akcję.
23 sierpnia 2011 EMPERIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,63 zł na akcję.
29 czerwca 2011 EMPERIA WZA
16 maja 2011 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 EMPERIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
13 października 2010 EMPERIA NWZA ws. skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego.