Danone

Data Spółka Wydarzenie
29 lipca 2021 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
19 lutego 2021 Danone Publikacja raportu za 2020 rok.
30 lipca 2020 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
26 lutego 2020 Danone Publikacja raportu za 2019 rok.
25 lipca 2019 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
19 lutego 2019 Danone Publikacja raportu za 2018 rok.
27 lipca 2018 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
16 lutego 2018 Danone Publikacja raportu za 2017 rok.
27 lipca 2017 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
15 lutego 2017 Danone Publikacja raportu za 2016 rok.
28 lipca 2016 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
23 lutego 2016 Danone Publikacja raportu za 2015 rok.
24 lipca 2015 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
20 lutego 2015 Danone Publikacja raportu za 2014 rok.
25 lipca 2014 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
20 lutego 2014 Danone Publikacja raportu za 2013 rok.
29 lipca 2013 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
19 lutego 2013 Danone Publikacja raportu za 2012 rok.
27 lipca 2012 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
15 lutego 2012 Danone Publikacja raportu za 2011 rok.
28 lipca 2011 Danone Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
15 lutego 2011 Danone Publikacja raportu za 2010 rok.