Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 marca 2011

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
AWBUD AWB GPW Początek notowań spółki INSTAL (INS) pod nazwą AWBUD (AWB), w związku ze zmianą firmy.
IDEON IDE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ONICO ONC NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PBG PBG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WASPOL WAP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.