Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 stycznia 2013

APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ARTNEWS ATN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DRUKPAK DRU NC Wypłata dywidendy 0,88 zł na akcję.
MED MED NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NAVIMORIN NIN NC Split akcji w stosunku 1:2.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Ford F.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Philips Electronics PHIA.NL Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.