Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 marca 2021

EUROHIT ERH NC Publikacja raportu za 2020 rok.
FHDOM FHD NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.714.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PGO PGO GPW NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym.
TELESTR TLS NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału akcyjnego, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla zarządu spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za 2020 rok.