BEDZIN

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2023 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 BEDZIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.
25 maja 2023 BEDZIN NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
24 maja 2023 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
7 grudnia 2022 BEDZIN NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, połączenia ze spółką pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, przyjęcia sprawozdań zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok.
24 listopada 2022 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
23 września 2022 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 czerwca 2022 BEDZIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.
30 maja 2022 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
13 stycznia 2022 BEDZIN NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
26 listopada 2021 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 BEDZIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
31 maja 2021 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
7 września 2020 BEDZIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
29 lipca 2020 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
28 października 2019 BEDZIN NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wyboru członków RN oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wyboru członków RN na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający).
30 września 2019 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 BEDZIN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
30 maja 2019 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 września 2018 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 BEDZIN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
30 maja 2018 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2017 roku.
19 czerwca 2017 BEDZIN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
30 maja 2017 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 BEDZIN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
16 maja 2016 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 BEDZIN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
27 sierpnia 2015 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
9 czerwca 2015 BEDZIN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zniesienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
15 maja 2015 BEDZIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
21 marca 2015 BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 BEDZIN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 BEDZIN NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 BEDZIN Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
31 lipca 2014 BEDZIN NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
30 czerwca 2014 BEDZIN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
9 maja 2014 BEDZIN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
10 kwietnia 2014 BEDZIN Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 21,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PU Utech Sp. z o.o. oraz Energoutech 2 Sp. z o.o.
28 marca 2014 BEDZIN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 21,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PU Utech Sp. z o.o. oraz Energoutech 2 Sp. z o.o.
21 marca 2014 BEDZIN Publikacja raportu za 2013 rok.
13 marca 2014 BEDZIN NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2014 BEDZIN NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
20 grudnia 2013 BEDZIN NWZA ws. zmian w składzie RN.
8 listopada 2013 BEDZIN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BEDZIN Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 BEDZIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
10 maja 2013 BEDZIN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
9 maja 2013 BEDZIN NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
30 stycznia 2013 BEDZIN Publikacja raportu za 2012 rok.
7 listopada 2012 BEDZIN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 BEDZIN Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
25 lipca 2012 BEDZIN Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
9 lipca 2012 BEDZIN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
5 lipca 2012 BEDZIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
21 czerwca 2012 BEDZIN WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
11 maja 2012 BEDZIN Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 stycznia 2012 BEDZIN Publikacja raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 BEDZIN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-energia.
3 listopada 2011 BEDZIN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
10 sierpnia 2011 BEDZIN Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
22 lipca 2011 BEDZIN Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
10 lipca 2011 BEDZIN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
6 lipca 2011 BEDZIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
22 czerwca 2011 BEDZIN WZA
13 maja 2011 BEDZIN Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
26 stycznia 2011 BEDZIN Publikacja raportu za 2010 rok.