Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 stycznia 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COLUMBUS CLC NC Dzień pierwszego notowania na NC 38.336.677 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
LIVECHAT LVC GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii AA oraz 560.000 akcji serii C6.
SOFTBLUE SBE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
ZASTAL ZST GPW NWZA ws. zmiany w statucie w zakresie zmiany firmy spółki.

wtorek 12 stycznia 2021

ABPL ABE GPW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
CHERRY CHP NC Dzień pierwszego notowania na NC 88.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
GENOMED GEN NC NWZA ws. powołania członka RN.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
OVIDWORKS OVI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim prezesem zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia tego aneksu.
UNILABGAM UNL NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A oraz 275.000 akcji serii B.
WAWEL WWL GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

środa 13 stycznia 2021

INCUVO IVO NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.400 akcji serii A, 9.138.000 akcji serii B, 1.333.335 akcji serii D.

czwartek 14 stycznia 2021

KERNEL KER GPW Wypłata dywidendy 0,42 USD na akcję.
AQUATECH AQT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. wyboru członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.
MMCPL MMC NC NWZA ws. przedstawienia przez zarząd informacji oraz dyskusji na temat bieżącego stanu spraw spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności spółki.
PEMANAGER PEM GPW NWZA ws. zobowiązania zarządu do pilnego opracowania strategii spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego na kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez zarząd elementów strategii i planu finansowego w stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych spółki, zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A., zmian w składzie RN i in.

piątek 15 stycznia 2021

4MASS 4MS NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ARTGAMES ARG NC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GAMFACTOR GIF GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NETIA NET GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.
PEKABEX PBX GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tonsa S.A. – SICAF - RAIF.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.