Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 stycznia 2021

IMPEL IPL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nutit a.s.
LIVECHAT LVC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.
TALANX TNX GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 138,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HDI V.A.G.

wtorek 5 stycznia 2021

KERNEL KER GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 USD na akcję.
INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC 822.783 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KREC KRC GPW NWZA ws. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
PHOTON PEN GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 60.000.000 akcji zwykłych serii A. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
SIMPLE SME GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe.

środa 6 stycznia 2021

PRESENT24 P24 NC Publikacja raportu za 2020 rok.

czwartek 7 stycznia 2021

ENEA ENA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
KERNEL KER GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 USD na akcję.
INFOSCAN IST NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z dnia 27 stycznia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia prawa poboru akcji serii N oraz zmiany statutu.
MEDARD MRD NC NWZA ws. zmian w składzie RN, wyboru pośrednika rejestracyjnego spółki w związku z dematerializacją akcji serii C, zmiany siedziby i statutu.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

piątek 8 stycznia 2021

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
ANSWEAR ANR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C oraz 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PLATIGE PLI NC Dzień pierwszego notowania na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
POLNORD PND GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 1,35 zł na akcję