Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 stycznia 2021

CODEADDIC CDT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 15 listopada 2019 roku oraz powołania członka RN.
COGNOR COG GPW NWZA ws. zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C.
EMUZYKA EMU NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. przyjęcia polityki dobroczynności w spółce.
GAMFACTOR GIF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ODLEWNIE ODL GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 25/2016 ZWZ z 27 kwietnia 2016 r.,umorzenia akcji własnych nabytych w celu realizacji programu motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz rozpoczęcia prac nad ustaleniem zasad nowego programu motywacyjnego, związanego z nową strategią spółki na lata 2022 – 2026.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.

wtorek 19 stycznia 2021

EMUZYKA EMU NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Empik S.A.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

środa 20 stycznia 2021

OTLOG OTS GPW NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN sprawujących funkcję w Komitecie Audytu oraz zmiany statutu.
PEMANAGER PEM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza.
POLNORD PND GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
PRAIRIE PDZ GPW ZWZA
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

czwartek 21 stycznia 2021

11BIT 11B GPW NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLUMERANG BLU NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
PLATYNINW PIW GPW NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmian w składzie RN.
WESTREAL WRE NC NWZA ws. powołania członków RN na nową 2-letnią kadencję, wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

piątek 22 stycznia 2021

GETBACK GBK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.