OVIDWORKS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 OVIDWORKS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 OVIDWORKS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
9 lipca 2024 OVIDWORKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
31 maja 2024 OVIDWORKS Publikacja raportu za 2023 rok.
21 maja 2024 OVIDWORKS NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z dnia 20 grudnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r, i 18 stycznia 2023 r. zawartych z Jackiem Dębowskim prezesem zarządu i z Jackiem Chojeckim wiceprezesem zarządu, oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2024 OVIDWORKS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 lutego 2024 OVIDWORKS Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 OVIDWORKS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
4 października 2023 OVIDWORKS NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2023 OVIDWORKS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 OVIDWORKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
22 maja 2023 OVIDWORKS Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 OVIDWORKS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
16 lutego 2023 OVIDWORKS NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 23 października 2019, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek zawartych z Jackiem Dębowskim prezesem zarządu i z Jackiem Chojeckim wiceprezesem zarządu, zmian statutu oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru.
14 lutego 2023 OVIDWORKS Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 OVIDWORKS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 OVIDWORKS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 OVIDWORKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
24 maja 2022 OVIDWORKS Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 OVIDWORKS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 OVIDWORKS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
27 stycznia 2022 OVIDWORKS Dzień pierwszego notowania na NC 480.000 akcji serii B oraz 966.000 akcji serii D.
12 listopada 2021 OVIDWORKS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 OVIDWORKS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 OVIDWORKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
28 maja 2021 OVIDWORKS Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 OVIDWORKS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 OVIDWORKS Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
12 stycznia 2021 OVIDWORKS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim prezesem zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia tego aneksu.
13 listopada 2020 OVIDWORKS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 OVIDWORKS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 OVIDWORKS Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 9.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.