OVIDWORKS

Data Spółka Wydarzenie
12 stycznia 2021 OVIDWORKS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim prezesem zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia tego aneksu.
13 listopada 2020 OVIDWORKS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 OVIDWORKS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 OVIDWORKS Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 9.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.