Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 stycznia 2021

KERNEL KER GPW Wypłata dywidendy 0,42 USD na akcję.
AQUATECH AQT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. wyboru członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.
MMCPL MMC NC NWZA ws. przedstawienia przez zarząd informacji oraz dyskusji na temat bieżącego stanu spraw spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności spółki.
PEMANAGER PEM GPW NWZA ws. zobowiązania zarządu do pilnego opracowania strategii spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego na kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez zarząd elementów strategii i planu finansowego w stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych spółki, zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A., zmian w składzie RN i in.