Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 stycznia 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COLUMBUS CLC NC Dzień pierwszego notowania na NC 38.336.677 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
LIVECHAT LVC GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii AA oraz 560.000 akcji serii C6.
SOFTBLUE SBE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
ZASTAL ZST GPW NWZA ws. zmiany w statucie w zakresie zmiany firmy spółki.