Kalendarium giełdowe - WZA

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 sierpnia 2020

ACREBIT ACR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ATM ATM GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
HGAMES HBG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PATFUND PFD NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz scalenia akcji.