Kalendarium giełdowe - WZA

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 3 sierpnia 2020

ATMGRUPA ATG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 r. i wypłaty dywidendy.
BALTICINV BCI NC NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora.
PLASTBOX PLX GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 r.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. m.in. uzupełnienie składu RN.
RAFAKO RFK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. oddziału spółki w Solcu Kujawskim.

wtorek 4 sierpnia 2020

DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.
MAXIPIZZA MXP NC NWZA ws. ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
STELMET STL GPW NWZA ws. przywrócenia formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) wszystkim akcjom oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

środa 5 sierpnia 2020

BOS BOS GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego spółki.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2019.
PHN PHN GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.

czwartek 6 sierpnia 2020

KUPIEC KPC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

piątek 7 sierpnia 2020

MEDIACAP MCP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. zatwierdzenia i przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Miraculum S.A.", obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.