Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 października 2014

ALIOR ALR GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IMS IMS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku.
MPLVERBUM VER NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VELTO VEL NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VOTUM VOT GPW Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.