GTRINITY

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
13 maja 2024 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 marca 2024 GTRINITY Publikacja raportu za 2023 rok.
12 listopada 2023 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
12 sierpnia 2023 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 czerwca 2023 GTRINITY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
13 maja 2023 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 GTRINITY Publikacja raportu za 2022 rok.
11 listopada 2022 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 GTRINITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2022 GTRINITY Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
13 lutego 2022 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 GTRINITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 GTRINITY Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
10 lutego 2021 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
12 stycznia 2021 GTRINITY ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
13 listopada 2020 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
14 maja 2020 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
13 lutego 2020 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
13 listopada 2019 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
1 lipca 2019 GTRINITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 GTRINITY Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 GTRINITY NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
13 lutego 2019 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 GTRINITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
31 maja 2018 GTRINITY Publikacja raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
13 lutego 2018 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
3 stycznia 2018 GTRINITY NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
27 listopada 2017 GTRINITY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2017 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 GTRINITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 GTRINITY Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
22 czerwca 2016 GTRINITY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
20 czerwca 2016 GTRINITY Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 GTRINITY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
29 czerwca 2015 GTRINITY Publikacja raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GTRINITY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 października 2014 GTRINITY NWZA ws. powołania członka RN.
14 sierpnia 2014 GTRINITY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
8 sierpnia 2014 GTRINITY ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
30 maja 2014 GTRINITY Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 GTRINITY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GTRINITY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 lutego 2014 GTRINITY NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.
28 listopada 2013 GTRINITY NWZA ws. powołania członków oraz wyboru przewodniczącego RN.
14 listopada 2013 GTRINITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 GTRINITY NWZA ws. wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 GTRINITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 GTRINITY ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
17 czerwca 2013 GTRINITY Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
31 maja 2013 GTRINITY Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 GTRINITY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
19 kwietnia 2013 GTRINITY Debiut spółki na NC.