Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 sierpnia 2022

7FIT 7FT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ALUMETAL AML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 51.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2021.
EUROSNACK ECK NC Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
INFRA IFA NC NWZA ws. udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku oraz powołania członka RN na nową kadencję.
IZOBLOK IZB GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MAKARONPL MAK GPW NWZA ws. zmiany uchwały numer 15 ZWZ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
PGFGROUP PGV GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21/2019 ZWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz zmian w składzie RN.
SNIEZKA SKA GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SUNTECH SUN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
TERMO2PWR T2P NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
WIKANA WIK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

wtorek 2 sierpnia 2022

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 17,45 zł na akcję.
7FIT 7FT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ABAK ABK NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
INDOS INS NC Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
UNIBEP UNI GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

środa 3 sierpnia 2022

KETY KTY GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
PKOBP PKO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję.
ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
BKDGAMES BKD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
LOTOS LTS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20.
MBANK MBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
NGGAMES NGG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
OVOSTAR OVO GPW ZWZA
PCFGROUP PCF GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
RAFAMET RAF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
RAWLPLUG RWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
VABUN VAB NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
VOTUM VOT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.

czwartek 4 sierpnia 2022

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 4,30 zł na akcję.
PKOBP PKO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,83 zł na akcję.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
CONSTANCE CCR NC ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 ZWZ z dnia 29 czerwca 2022 r., podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.
HOLLYWOOD HLD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
IZOSTAL IZS GPW NWZA ws. zmiany statutu.
MENNICA MNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
STALPROFI STF GPW NWZA ws. zmiany statutu.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.

piątek 5 sierpnia 2022

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
APOLLO APC NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
APS APS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
BIOPLANET BIP NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 2,74 zł na akcję.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
IZOSTAL IZS GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW Wypłata drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 w wysokości 1,14 zł na akcję.
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
SONEL SON GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SPARKVC SPK NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
WAWEL WWL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 510 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Laurę Silvię Opferkuch.

sobota 6 sierpnia 2022

EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.