Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 sierpnia 2022

7FIT 7FT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ALUMETAL AML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 51.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2021.
EUROSNACK ECK NC Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
INFRA IFA NC NWZA ws. udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku oraz powołania członka RN na nową kadencję.
IZOBLOK IZB GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MAKARONPL MAK GPW NWZA ws. zmiany uchwały numer 15 ZWZ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
PGFGROUP PGV GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21/2019 ZWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz zmian w składzie RN.
SNIEZKA SKA GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SUNTECH SUN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
TERMO2PWR T2P NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
WIKANA WIK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.