Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 października 2020

AITON AIT NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.130.728 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KME KME NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zinat sp. z o.o. oraz Piotra Czachorowskiego.
NORTCOAST NCT GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Lactalis Polska Sp. z o.o. po cenie 14,92 zł za akcję.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 5,20 zł na akcję.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
WARIMPEX WXF GPW ZWZA

wtorek 6 października 2020

7LEVELS 7LV NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D.
CIGAMES CIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
DEVELIA DVL GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN, ustalenia liczby członków RN w przypadku nieuzupełnienia składu RN, zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
IFIRMA IFI GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 11 zł na akcję.
MCI MCI GPW NWZA ws. upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
MSM MSM NC Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za 2019 rok.
R22 R22 GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.

środa 7 października 2020

ADVERTIGO AVE NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego w tym pisma Teraz Rock i portalu TerazMuzyka.pl.
AERFINANC AER NC Dzień pierwszego notowania na NC 386.453 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EFIXDM EFX NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 14, 16 i 17 ZWZ z 13 sierpnia 2020 roku.
FORTE FTE GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 27,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MaForm Holding.
INTROL INL GPW NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
KRUSZWICA KSW GPW Wypłata dywidendy 2,80 zł na akcję.
MOVIEGAMES MOV NC Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
NORTCOAST NCT GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
WARIMPEX WXF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 euro na akcję.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

czwartek 8 października 2020

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BORUTA BRU NC NWZA ws. zmiany statutu.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,08 zł na akcję.
FON FON GPW NWZA ws. zamiany 1 425 000 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A spółki oraz zmiany statutu.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy za I półrocze 2020 w wysokości 0,04 BGN na akcję.
WARIMPEX WXF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 euro na akcję.

piątek 9 października 2020

ENERGA ENG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
GTC GTC GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság z 6,89 zł na 8,76 zł za sztukę.
CARPATHIA CRC NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
CIGAMES CIG GPW NWZA ws.powołania nowego członka RN.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,08 zł na akcję.
LGTRADE LGT NC NWZA ws. połączenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna i LT SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powołania nowego członka RN.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł i M, zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 5 maja 2020, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii "N", emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii "I" oraz zmiany statutu.
SOPHARMA SPH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy za I półrocze 2020 w wysokości 0,04 BGN na akcję.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
WARIMPEX WXF GPW Wypłata dywidendy 0,03 euro na akcję.

sobota 10 października 2020

UNIMA U2K GPW Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.