Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

sobota 14 czerwca 2014

BAUMAL BAU NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DOMLEK DLK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
FACHOWCY FAV NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GOODIDEA GDI NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
PROMISE PRO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.