NGGAMES

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 NGGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 NGGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
25 czerwca 2024 NGGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
21 czerwca 2024 NGGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 NGGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 NGGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 lipca 2023 NGGAMES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.
15 maja 2023 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 NGGAMES Publikacja raportu za 2022 rok.
15 marca 2023 NGGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 55.000.000 akcji serii F oraz 15.000.000 akcji serii G.
14 listopada 2022 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 października 2022 NGGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 18.775.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
16 sierpnia 2022 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
3 sierpnia 2022 NGGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
31 maja 2022 NGGAMES Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 NGGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
17 maja 2021 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 NGGAMES Publikacja raportu za 2020 rok.
22 lutego 2021 NGGAMES Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
1 lutego 2021 NGGAMES Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
31 grudnia 2020 NGGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru) oraz zmiany statutu.
16 listopada 2020 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
17 września 2020 NGGAMES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
14 sierpnia 2020 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
22 czerwca 2020 NGGAMES Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
9 kwietnia 2020 NGGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 30.000.000 akcji serii H oraz 16.471.817 akcji serii I.
14 lutego 2020 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
2 grudnia 2019 NGGAMES NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).
14 listopada 2019 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 NGGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
31 maja 2019 NGGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
18 lutego 2019 NGGAMES NWZA ws. połączenia ze spółką Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zmiany firmy oraz zmiany statutu.
14 lutego 2019 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
20 sierpnia 2018 NGGAMES NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
14 sierpnia 2018 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 NGGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 NGGAMES Publikacja raportu za 2017 rok.
17 maja 2018 NGGAMES NWZA ws. poprawienia treści uchwały nr 5 z 27 września 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.
15 maja 2018 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
25 września 2017 NGGAMES NWZA ws. zmiany statutu poprzez zmianę​ siedziby spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję ​akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.
11 sierpnia 2017 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 NGGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
22 maja 2017 NGGAMES Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
30 stycznia 2017 NGGAMES NWZA ws. powołania dwóch członków RN.
14 listopada 2016 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 NGGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
25 maja 2016 NGGAMES Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
11 czerwca 2015 NGGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
14 maja 2015 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
2 kwietnia 2015 NGGAMES Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 NGGAMES ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
4 kwietnia 2014 NGGAMES Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 NGGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 lutego 2013 NGGAMES Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 NGGAMES WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
15 maja 2012 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 NGGAMES Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 NGGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 NGGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 NGGAMES WZA
3 czerwca 2011 NGGAMES Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 NGGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 NGGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.