Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 6 sierpnia 2020

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
APLISENS APN GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
COSMA COS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KUPIEC KPC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.
LIVECHAT LVC GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.
MOVIEGAMES MOV GPW Publikacja szacunkowych wyników za II kwartał 2020 roku.
MTENERGIA MTE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
OXYGEN OXY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
Aviva AV.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.