CHERRY

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2020 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
6 sierpnia 2020 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
3 lipca 2020 CHERRY NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 maja 2020 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
23 kwietnia 2020 CHERRY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
19 marca 2020 CHERRY Publikacja raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 CHERRY Dzień pierwszego notowania na NC 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
12 sierpnia 2019 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 czerwca 2019 CHERRY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
7 czerwca 2019 CHERRY NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.
14 maja 2019 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 CHERRY Publikacja raportu za 2018 rok.
13 listopada 2018 CHERRY NWZA ws. zmiany uchwały nr 14 z 23 kwietnia 2018 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz dematerializacji akcji serii C, zmiany statutu, uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
9 listopada 2018 CHERRY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 CHERRY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 CHERRY NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
14 maja 2018 CHERRY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
23 kwietnia 2018 CHERRY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
16 marca 2018 CHERRY Publikacja raportu za 2017 rok.
24 listopada 2017 CHERRY Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.150.000 akcji serii A oraz 103.500 akcji serii B.
30 sierpnia 2017 CHERRY Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
24 sierpnia 2017 CHERRY Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
23 sierpnia 2017 CHERRY Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii B.
22 sierpnia 2017 CHERRY Początek budowy księgi popytu na akcje serii B.