01:35 | GMT: 23:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ZYWIEC

Data
Spółka
Wydarzenie
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku na 2019 rok.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ZYWIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 30 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ZYWIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 15 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 15 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ZYWIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 11 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 11 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 18 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 18 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ZYWIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 11 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 11 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 23 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015.
ZYWIEC
NWZA ws. Programu Emisji Obligacji.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 12 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 12 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ZYWIEC
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014.
ZYWIEC
NWZA ws. przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy oraz zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 5 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 5 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
ZYWIEC
NWZA ws. powołania członka RN.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 13 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13 zł na akcję.
ZYWIEC
ZWZA ws. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz wyboru członków RN.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ZYWIEC
NWZA ws. połączenia Grupa Żywiec SA z Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o. o.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 5 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 5 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 27 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 27 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 27 zł na akcję.
ZYWIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 4 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 4 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ZYWIEC
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 24 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 24 zł na akcję.
ZYWIEC
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ZYWIEC
NWZA ws. wyboru członka RN.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 9 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 9 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ZYWIEC
Wypłata dywidendy 45 zł na akcję.
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 45 zł na akcję.
ZYWIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 45 zł na akcję.
ZYWIEC
WZA
ZYWIEC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ZYWIEC
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 20 zł na akcję.
ZYWIEC
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 20 zł na akcję.


«Powrót do terminarza spółek