16:00 | GMT: 14:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 20483 pozycji.
24.09.2018 14:00
24.09.2018 11:37
24.09.2018 08:56

Liczba niewypłacalności polskich firm wzrosła o 13% r/r do 90 w sierpniu 2018 r., podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Ta sama skala wzrostu liczby opublikowanych niewypłacalności (+13%) dotyczy całego okresu 8 miesięcy – w bieżącym roku było ich 670 wobec 591 w tym samym okresie 2017.

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego.

"Analizując przypadki niewypłacalności w oderwaniu od aktualnych trendów sektorowych – różnych koniunktur lub dekoniunktur popytowych czy kosztowych, a w oparciu o indywidualne wskaźniki finansowe za ostatnie lata, widać wyraźnie, że w zdecydowanej większości przypadków, bo w ponad 80%, te niewypłacalności nie powinny być zaskoczeniem – zanosiło się na nie od dawna. Nie świadczą o tym obroty, które nie zawsze spadały, a w wielu przypadkach także rosły w tym czasie, ale wskaźniki rentowności sprzedaży czy ogólnego zadłużenia przedsiębiorstw. Pogarszały się one sukcesywnie rok po roku, niezależnie, czy w przypadku danej firmy w tym czasie jej sprzedaż rosła, czy spadała, czyli czy podejmowano działania restrukturyzacyjne, starając skupić się na najbardziej rentownej działalności, czy wręcz odwrotnie, zwiększając skalę sprzedaży, aby efektem skali poprawić rentowność i 'zasypać dziurę' w finansach" – powiedział członek zarządu Euler Hermes odpowiadający za ocenę ryzyka Tomasz Starus, cytowany w komunikacie.

Wiele firm organizacyjnie, ale także finansowo wykazuje się niezbyt dużą efektywnością działania i w efekcie zwrotem z kapitału. Trwają na rynku, nie reagują na zmiany na nim lub najczęściej – spóźniają się z nimi. Bieżące zmiany prawne i podatkowe raczej nie ułatwiają im działań naprawczych, ale to nie one są główną przyczyną ich kłopotów. Jest nią raczej model działalności (mało elastyczny i innowacyjny, zbyt anachroniczny – niemający często innej opcji niż bazowanie np. na niskich kosztach pracy) oraz zmiany na samym rynku - postępująca konsolidacja nie tylko w dziedzinie handlu, ale też usług i produkcji, a także umiędzynarodowienie całych łańcuchów dostaw, czyli konkurencja także na rynku lokalnym z dostawcami z całego świata, podano również.

"Budownictwo infrastrukturalne, czyli kontrakty finansowane ze środków publicznych, były zdecydowanie mniej dochodowe dla realizujących je firm niż te realizowane na rzecz inwestorów komercyjnych. Świadczy o tym utrzymująca się znaczna liczba niewypłacalności firm je realizujących, czyli wykonujących prace związane z budową dróg i autostrad, budową rurociągów przesyłowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, pozostałych obiektów inżynierii lądowej. W sierpniu przypadki niewypłacalności firm wyspecjalizowanych w pracach infrastrukturalnych stanowiły już ponad 70% liczby niewypłacalności w branży budowlanej. Poprawa pod względem liczby niewypłacalności miała miejsce jedynie w budownictwie ukierunkowanym na wznoszenie budynków, co ma zapewne związek z dobrą passą deweloperów mieszkaniowych, jak i powierzchni komercyjnych" - czytamy dalej na temat branży budowlanej.

W pierwszych miesiącach br. mieliśmy do czynienia z ewidentnymi problemami firm zaopatrujących budownictwo. W chwili obecnej ponad 2/3 niewypłacalności w hurcie dotyczy firm zaopatrujących rynek konsumencki – nie tylko w żywność, ale także odzież i obuwie czy art. wyposażenia mieszkań (AGD, naczynia itp.). Nie wszyscy korzystają w równym stopniu na wzroście konsumpcji, a tak naprawdę udaje się to przede wszystkim największym graczom.

"Miejmy nadzieję, iż w przypadku firm sprzedających art. budowlane zmniejszenie liczby ich niewypłacalności wynika nie tylko z tego, iż korzystają one z pełni sezonu i największych w tym momencie przepływów finansowych na rynku budowlanym, ale także bardziej świadomie i selektywnie podchodzą do ryzyka braku zapłaty, stosują różne zabezpieczenia i to daje efekty. Prawdziwą odpowiedź mieć będziemy po zakończeniu sezonu budowlanego, gdy przykręcony zostanie kurek z bieżącym finansowaniem" - dodał Starus.

Euler Hermes podał, że w porównaniu do ubiegłych miesięcy, zauważyć można pewne zmniejszenie się liczby opublikowanych niewypłacalności firm zaopatrujących rynek budowlany w tradycyjne wyroby, takie jak np. wyroby stolarskie, chemię budowlaną, beton, płytki ceramiczne. Wspomniane przypadki są pojedyncze. Wzrosła za to liczba niewypłacalności firm produkujących na rynek konsumencki: żywność (w tym wyroby mięsne), ale także odzież (3 przypadki w samym sierpniu). Nadal jednak najwięcej niewypłacalności ma miejsce w sektorze metalowym – produkcji różnego rodzajów konstrukcji, części, maszyn, obróbki metali etc. Oczywiście część z tych przypadków to dostawcy na rzecz budownictwa (zbrojenia, konstrukcje specjalistyczne do inwestycji infrastrukturalnych), ale w równie dużej części są efektem zastoju w minionych kwartałach na rynku inwestycji przedsiębiorstw w odbudowę i rozbudowę swojego potencjału produkcyjnego (również przypadki producentów specjalistycznych konstrukcji, ale też maszyn – np. wytwornic pary), podano także.

"Generalnie trudno wskazać sektor usług, w którym nie widać aktualnie wzrostu liczby niewypłacalności. Poza wspomnianymi wcześniej m.in. turystyką (pomimo hossy w branży, zwłaszcza w turystyce krajowej) czy transportem (sektor również zwiększający obroty) problemy przeżywały liczne firmy reklamowe, zarządzania nieruchomościami i obsługi inwestycji czy usług medycznych. W każdym z tych przypadków trudno mówić o dekoniunkturze w sensie spadku popytu – wręcz odwrotnie. Polacy w większym stopniu niż w latach ubiegłych korzystali z turystyki krajowej, a więc i z różnego rodzaju hoteli, pensjonatów i restauracji. Rosła sprzedaż mieszkań, a niezależnie od tego – naprawdę trudno znaleźć zarządcę nieruchomości za rozsądne pieniądze, przynajmniej w największych aglomeracjach. W podobny sposób ocenić można sytuację popytową praktycznie w każdym rodzaju działalności usługowej. Najczęstszą przyczyną tych niewypłacalności wydaje się więc wskazane już niedostosowanie modelu działalności do zachodzących na rynku zmian (m.in. wzrostu kosztów pracy), w efekcie – zbyt mała rentowność prowadzonej działalności" - podsumowano.

(ISBnews)

24.09.2018 08:48

PlayWay odnotował 15,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,75 mln zł wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,25 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 5,04 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 30,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,26 mln zł w porównaniu z 11,06 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejsze dla wyników finansowych okazały się gry Farm Manager 2018, Car Mechanic Simulator 18 Android, oraz House Flipper. Ta ostatnia gra wyprodukowana przez spółkę zależną Frozen District sp. z o.o. ( w której PlayWay S.A. posiada 80% udziałów) okazała się znaczącym sukcesem spółki. Gra zainaugurowała na pierwszym miejscu 'Globalne bestsellery Steam', co jest wielkim sukcesem dla gry niskobudżetowej, oraz do końca drugiego kwartału utrzymywała się wysoko w rankingach sprzedaży" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 8,02 mln zł wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)

24.09.2018 07:53

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 24-30 września 2018
 


Poniedziałek, 24 września 2018

15:00 Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego
będzie zeznawał przed Komisją ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) Parlamentu Europejskiego, w Brukseli, w Belgii


Wtorek, 25 września 2018

07:35 Haruhiko Kuroda, prezes Banku Japonii
spotka się z liderami biznesu, w Osace, w Japonii
10:10 Peter Praet, ECB
weźmie udział w FT Investment Management Summit, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
12:45 Peter Praet, ECB
weźmie udział w dyskusji podczas Official Monetary and Financial Institutions Forum, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
14:00 Benoit Coeure, ECB
weźmie udział w otwarciu spotkania Money Market Contact Group, we Frankfurcie, w Niemczech
13:00 Jozef Makuch, prezes Banku Słowacji, członek ECB
weźmie udział w konferencji prasowej, w Bratysławie, w Słowacji
15:30 Peter Praet, ECB
weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez InTouch Capital Markets, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
16:40 Benoit Coeure, ECB
weźmie udział w konferencji Europejskiego Banku Centralnego, we Frankfurcie, w Niemczech


Środa, 26 września 2018

09:00 Yves Mersch, ECB
weźmie udział w konferencji, w Brukseli, w Belgii
14:00 Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego
wygłosi krótkie oświadczenie podczas wizyty niemieckiego prezydenta, Franka-Waltera Steinmeiera, w siedzibie banku we Frankfurcie, w Niemczech
20:30 Jerome H. Powell, prezes Fed
weźmie udział w konferencji prasowej po posiedzeniu FOMC ws. stóp procentowych


Czwartek, 27 września 2018

08:30 Haruhiko Kuroda, prezes Banku Japonii
będzie przemawiał w Tokio, w Japonii
13:45 Andy Haldane, Bank Anglii
weźmie udział w dyskusji z Bronwen Maddox, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
15:30 Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego
weźmie udział w konferencji Europejskiego Banku Centralnego, we Frankfurcie, w Niemczech
16:00 Mark Carney, prezes Banku Anglii
weźmie udział w konferencji Europejskiego Banku Centralnego, we Frankfurcie, w Niemczech
19:00 Peter Praet, ECB
weźmie udział w konferencji Money, Macro and Finance Research Group, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
20:00 Robert Kaplan, prezes oddziału Fed w Dallas
weźmie udział w konferencji "Bankowość i gospodarka: forum dla mniejszości w bankowości", w Charlotte, w USA
22:30 Jerome H. Powell, prezes Fed
zabierze głos podczas obchodów Rhode Island Business Leaders Day, w Waszyngtonie, w USA


Piątek, 28 września 2018

00:00 Stephen Poloz, prezes Banku Kanady
będzie przemawiał podczas spotkania zorganizowanego przez Atlantic Provinces Economic Council oraz Greater Moncton Chamber of Commerce, w Moncton, w Kanadzie
13:30 Philip Lane, prezes Banku Irlandii, członek ECB
weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Society of Professional Economists, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
14:30 Thomas Barkin, prezes ooddziału Fed w Richmond
weźmie udział w konferencji konferencji "Bankowość i gospodarka: forum dla mniejszości w bankowości", w Charlotte, w USA
14:35 Peter Praet, ECB
weźmie udział w konferencji dot. stabilności finansowej, we Frankfurcie, w Niemczech
15:20 Dave Ramsden, Bank Anglii
weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Society of Professional Economists, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
22:45 John Williams, prezes oddziału Fed w Nowym Jorku
weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Columbia University's School of International and Public Affairs, w Nowym Jorku, w USA
Wszystkie godziny podano wg czasu polskiego.

21.09.2018 10:00
21.09.2018 10:00
21.09.2018 09:30
20.09.2018 14:44
20.09.2018 14:15

Podczas sierpniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że według dostępnych prognoz - dynamika PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoka, a w kolejnych latach będzie stopniowo się obniżać, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Część członków Rady oceniała przy tym, że tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie nieco niższe niż w II kw. br. Niektórzy z tych członków Rady wyrażali opinię, że negatywnie na dynamikę PKB w kolejnych kwartałach mogą oddziaływać rosnące ceny energii oraz ograniczenia podażowe na rynku pracy" - czytamy w "minutes".

Inni członkowie RPP stwierdzili, że dynamika PKB w kolejnych kwartałach powinna być stabilna, a w dalszej perspektywie wzrost gospodarczy może być wyższy od oczekiwań.

"Oceniano, że głównym źródłem niepewności dla prognozowanej dynamiki PKB jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki" - czytamy w "minutes".

Oceniając sytuację gospodarczą w II kw. br., wskazano, że trudno wskazać źródła spowolnienia wzrostu inwestycji w gospodarce, biorąc pod uwagę bardzo silny wzrost inwestycji samorządów oraz przyśpieszenie nakładów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw.

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że pomiar nakładów inwestycyjnych firm może być utrudniany przez zmiany wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa źródeł finansowania tych nakładów oraz zmieniający się charakter realizowanych inwestycji. Podkreślano jednocześnie, że w II kw. br. nastąpił wyraźny wzrost dynamiki eksportu, przez co wkład eksportu netto do wzrostu PKB był dodatni" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB sięgnie 4,6% w tym roku, a następnie spowolni do 3,8% w 2019 r.. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,5%.

(ISBnews)

Poniedziałek, 24 września 2018
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo wrzesień
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI wrzesień
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 sierpień
14:30 Kanada Sprzedaż hurtowników lipiec
15:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:30 USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu wrzesień