15:48 | GMT: 13:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 19277 pozycji.
21.08.2017 11:48
18.08.2017 14:10

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 21-27 sierpnia 2017Wtorek, 22 sierpnia 2017

14:00 Vítor Constâncio, ECB
weźmie udział w kongresie European Economic Association (EEA), w Lisbonie, w Portugalii


Środa, 23 sierpnia 2017

09:00 Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego
weźmie udział w ceremonii otwarcia 6. Spotkania Przedstawicieli Nauk Ekonomicznych, w Londau, w Niemczech
19:05 Robert Kaplan, szef oddziału Fed w Dallas
weźmie udział w moderowanej sesji pytań i odpowiedzi podczas spotkania zorganizowanego przez Permian Basin Petroleum Association, w Midland, w USA


Piątek, 25 sierpnia 2017

16:00 Janet L. Yellen, prezes Fed
weźmie udział w sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, w USA
21:00 Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego
weźmie udział w sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, w USA


Wszystkie godziny podano wg czasu polskiego.
 

18.08.2017 14:10
 

Amerykańska hossa na giełdzie rozpoczęła się w 2009 roku i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Rozpoczęła się zaraz po uruchomieniu pierwszego programu Quantitative Easing wprowadzonego przez Rezerwę Federalną. Niektórzy uważają, że jest to jedyny powód, dlaczego indeksy zdołały podnieść się po przecenie, z którą mieliśmy do czynienia po pęknięciu bańki nieruchomości.

Pierwsza odsłona programu QE nie wystarczyła, zobaczyliśmy jego kontynuację poprzez wprowadzenie QE 2 oraz QE 3. Oprócz Fed-u, Bank Anglii, Bank Japonii oraz Europejski Bank Centralny wprowadziły swoje odpowiedniki luzowania ilościowego. Dzięki takim zabiegom hossa mogła być kontynuowana przez bardzo długi czas. Ponadto, niektóre banki centralne jak Bank Japonii oraz Szwajcarski Bank Narodowy skupywały akcje. Portfel inwestycyjny SNB opiewa na 80 miliardów USD.

Zdaje się, że banki centralne opanowały sytuację i po 9 latach luźnej polityki monetarnej zaczynają zmieniać swoje stanowisko. Rezerwa Federalna jako pierwsza podniosła stopy procentowe. Bank Kanady również zmierza ku wyższym stopom procentowym, natomiast Europejski Bank Centralny planuje dalszą redukcję skali programu Quantitative Easing.

W trakcie 9 lat luzowania ilościowego amerykańskie akcje znalazły się na historycznych poziomach, cały czas kontynuując północny kierunek, ale czy jest to w jakikolwiek sposób uzasadnione? Nie, zyski spółek nie rosną, P/E dla 500 największych amerykańskich spółek znalazł się powyżej 20. Ponadto jeden z najlepszych wskaźników do wyceny wszystkich spółek  wskazuje na przewartościowane akcje.


Źródło: Inflation.us

Powyższy wykres przedstawia kapitalizację giełdy nowojorskiej jako procent amerykańskiego PKB. Dzięki temu wiemy, jak akcje wyceniane są w stosunku do wzrostu PKB. Wzrost oznacza, że kapitalizacja
spółek na giełdzie NYSE rośnie szybciej niż gospodarka.

Kapitalizacja giełdy przekraczająca PKB (100 proc.) wskazuje na bańkę spekulacyjną. W 1999 roku wskaźnik znalazł się na poziomie 128 proc., w 2008 wyniósł 117 proc. PKB, natomiast teraz jest na poziomie 106 proc. PKB. Przy zacieśnianiu monetarnym i drogiej wycenie akcji obecne poziomy stają się nie do utrzymania.

Oczywiście w najbliższym czasie hossa będzie kontynuowana, ale warto rozważyć scenariusz na nadchodzący kryzys. Należy pamiętać, że bessa trwa trzy razy krócej niż hossa, ponieważ strach ma większe oczy niż chciwość. Rynek sam podsuwa spółki, które w nadchodzącej bessie nadają się na krótką sprzedaż. Mowa o FANG, czyli spółkach takich jak: Facebook, Amazon, Netflix oraz Google. Wszystkie z nich charakteryzują się bardzo dużą popularnością oraz przekonaniem o dalszych, nieustannych wzrostach.
 
Dla obcokrajowców krótka sprzedaż amerykańskich akcji jest bardzo utrudniona. Aczkolwiek do krótkiej pozycji możemy wykorzystać inne instrumenty jak opcję, kontrakty terminowe lub też popularne kontrakty CFD. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, strach ma wielkie oczy. Podczas bessy zmienność na rynku rośnie, w takich warunkach rynkowych zarządzanie ryzykiem jest najważniejszy. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne luki cenowe, które mogą doprowadzić do nadmiernych strat. W trakcie paniki na rynku inwestorzy wyprzedają wszystko co tylko mogą, muszą pokryć swoje straty, dlatego w trakcie zawierania transakcji możemy doznać poślizgu cenowego, warto o tym pomyśleć i podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą zminimalizować ryzyko.

.
 

18.08.2017 14:00
18.08.2017 14:00
18.08.2017 14:00
18.08.2017 10:20
18.08.2017 09:27
18.08.2017 08:08

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1430,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 149,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 742,89 mln zł wobec 138,65 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 693,47 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 2 893,62 mln zł rok wcześniej. W samym II kw. 2017 r. przychody wyniosły 2 317,5 mln zł wobec 2 376 mln zł kwartał wcześniej.

W I półr. br. produkcja i sprzedaż utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt między innymi korzystnych cen podstawowego produktu i programu naprawczego, wskazano w komunikacie.

"Wyższe przychody wynikały przede wszystkim z wyższych cen sprzedaży węgla i koksu. Średnia cena węgla wzrosła w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do adekwatnego okresu roku poprzedniego aż o 103,3%. W przypadku samego węgla koksowego średnia cena sprzedaży uzyskana przez grupę kapitałową JSW w pierwszym półroczu 2017 roku była o 135,5% wyższa niż rok wcześniej. Cena węgla do celów energetycznych wzrosła w tym czasie o 10,5%. Dodatkowo na poziom uzyskanych przychodów wpływ miał wyższy o 4,3% wolumen sprzedaży węgla koksowego. Udział produkcji węgla koksowego w ogólnej produkcji w pierwszym półroczu 2017 r. wyniósł  71,6%. Wyższe przychody uzyskane ze sprzedaży koksu w pierwszym półroczu 2017 r. były efektem wyższej o 73 % średniej ceny sprzedaży, pomimo niższego wolumenu sprzedaży koksu (m.in. w związku z wyjściem z Grupy spółki WZK Victoria)"- czytamy w informacji.

EBITDA za I półrocze wyniosła 2 152 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 300,8 mln zł. W samym II kw. 2017 r. zysk EBITDA wyniósł 912,3 mln zł wobec 1 239,7 mln zł zysku kwartał wcześniej.

"Na wyniki finansowe pierwszego półrocza istotny wpływ miała sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali. JSW jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. W pierwszym półroczu 2017 r. ceny węgla koksowego sprzyjały naszym wynikom. Dzięki korzystnym cenom i prowadzonym w tym czasie działaniom optymalizacyjnym i restrukturyzacji udało się ugruntować stabilność finansową naszej grupy kapitałowej" - powiedział pełniący od marca 2017 r. obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

Po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos w I półroczu 2016 roku oraz KWK Krupiński w I kwartale 2017 roku wyniki segmentu węglowego w pierwszej połowie 2017 roku były następujące: produkcja węgla ogółem wyniosła ok. 7,52 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 r. o 10%; łączna sprzedaż węgla została zrealizowana na poziomie 7,19 mln ton, tj. o 8,4% wyższym niż w pierwszym półroczu 2016 r., podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2017 r. wyniósł 1 499,85 mln zł wobec 176,73 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

18.08.2017 07:56

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 499 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 115 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 768 mln zł wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 1 408 mln zł wobec 738 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 165 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 6369 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 2 098 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 271 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18 817 mln zł w porównaniu z 17 349 mln zł rok wcześniej.

W całym I półr. br. zysk EBIT wyniósł 2 842 mln zł wobec 1794 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA - odpowiednio: 4 177 mln zł zysku wobec 3 131 mln zł zysku.

"W rezultacie prowadzonych działań sprzedażowych i wpływu niższych temperatur, zwiększył się wolumen gazu sprzedanego przez GK PGNiG z 148,2 TWh w I półroczu 2016 r. do poziomu 171,9 TWh w I półroczu 2017 r. Przełożyło się to na wzrost przychodów w dwóch kluczowych obszarach działalności GK PGNiG: Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie. W pierwszym segmencie odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży gazu wyższy o 285 mln zł (19%) w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, natomiast w drugim segmencie: przychody ze sprzedaży gazu wzrosły o 8% r/r" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 1 827 mln zł wobec 1 974 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2017 r. wyniki finansowe I półrocza nie są obciążone znaczącymi odpisami aktualizującymi, które pomniejszyły EBITDA Grupy w analogicznym okresie 2016 r. o ponad 550 mln zł - podkreśliła spółka w komunikacie.

"W drugim kwartale odnotowaliśmy wyniki zgodne z założeniami nowej Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022, którą ogłosiliśmy w marcu. Utrzymujemy stabilne tempo rozwoju. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich segmentach" - skomentował prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

"Podpisaliśmy kilka strategicznych kontraktów, kontynuujemy eksport gazu na Ukrainę, odebraliśmy pierwszą dostawę LNG z USA i jesteśmy coraz bliżej realizacji projektu Korytarza Norweskiego. Dzięki temu systematycznie wzmacniamy naszą pozycję na międzynarodowym rynku gazu" - dodał prezes.

(ISBnews)

Poniedziałek, 21 sierpnia 2017
14:30 Kanada Sprzedaż hurtowników czerwiec
16:30 Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec