16:33 | GMT: 14:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 19464 pozycji.
18.10.2017 14:00
18.10.2017 14:00
18.10.2017 14:00
18.10.2017 11:19

Izba Domów Maklerskich (IDM) apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą dot. krajowego rynku OTC/forex do czasu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na początku 2018 r., podała IDM. Izba widzi ryzyko wystąpienia arbitrażu regulacyjnego, który może zagrozić konkurencyjności polskiej branży firm inwestycyjnych i pogorszyć bezpieczeństwo krajowych inwestorów detalicznych.

"Obecnie - w ramach ESMA - trwają prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań, których celem jest ochrona inwestorów detalicznych na rynku OTC/forex. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby wstrzymać dziś prace krajowe do czasu decyzji ESMA. Spójność przepisów polskich i unijnych, ograniczająca pole dla arbitrażu regulacyjnego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa inwestorów detalicznych i konkurencyjności krajowej branży firm inwestycyjnych" - powiedział prezes IDM Waldemar Markiewicz, cytowany w komunikacie.

Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą przepisów na polskim rynku OTC/forex. Wraz z wcześniej wprowadzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wytycznymi, proponowane zmiany mają łącznie charakter bardziej restrykcyjnych niż regulacje obowiązujące w innych krajach, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Cypr, w których zarejestrowana jest duża część zagranicznych firm inwestycyjnych oferujących usługi polskim klientom.

"Wprowadzenie nowych krajowych regulacji - przed decyzją europejskiego nadzoru ESMA - może mieć negatywne skutki dla inwestorów detalicznych i konkurencyjności krajowej branży w konsekwencji poszerzającego się pola dla arbitrażu regulacyjnego. Stwarza to poważne ryzyko dalszego odpływu polskich klientów do podmiotów zagranicznych: krajowy inwestor, szukając dla siebie najlepszych warunków transakcyjnych, może przenieść swoje rachunki do zagranicznej firmy" - czytamy dalej.

Według Izby, w ostatnich latach w Polsce wzrosła aktywność zagranicznych firm oferujących usługi forex. Wiele z tych podmiotów, wykorzystując agresywną reklamę i sprzedaż, w sposób niezgodny z prawem, bez wymaganego zezwolenia na świadczenie usług maklerskich, oferuje produkty OTC nieświadomym klientom. Podmioty zagraniczne często nie podlegają nadzorowi KNF, działają w oparciu o bardziej liberalne regulacje, a dochodzenie praw od takiej firmy przez klienta oznacza postępowania sądowe w kraju jej pochodzenia.

Izba zwraca uwagę, że Polska jest pierwszym i jedynym krajem UE, w którym obowiązują przepisy ograniczające maksymalny poziom dźwigni finansowej. Proponowane obecnie ograniczenie wysokości dźwigni z obecnego poziomu 1:100 do poziomu 1:25 w Polsce, jako jednym kraju Unii Europejskiej w przededniu wydania ogólnoeuropejskich wytycznych przez ESMA, jest działaniem restrykcyjnym, sprzecznym z oczekiwaniami inwestorów i wbrew ich interesom.

"Dla doświadczonego inwestora, wysokość dźwigni stanowi główne kryterium wyboru firmy inwestycyjnej. Stąd, w opinii środowisk inwestorów i branży, takie ograniczenie podstawowego parametru inwestycyjnego będzie przyczyną ucieczki wielu klientów do zagranicznych podmiotów, nad którymi polski nadzór nie ma kontroli. Środowiska inwestorów są przeciwne takim działaniom i postulują o podwyższenie dźwigni dla klientów z doświadczeniem" - czytamy także.

Alternatywnym rozwiązaniem, do rozważenia na rynku krajowym po decyzjach ESMA, zgodnym z europejską praktyką, uwzględniającym jednocześnie postulaty środowiska inwestorskie, a także realizującym cel zwiększonej ochrony inwestora, jest obniżenie poziomu dźwigni dla osób, które nie posiadają doświadczenia w inwestycjach na rynku OTC/forex. Początkujący inwestor, otwierając rachunek w biurze maklerskim, otrzymywałby możliwość wykorzystania dźwigni finansowej dwukrotnie mniejszej niż obecnie, tj. 1:50 (co odpowiada depozytowi zabezpieczającemu na poziomie nie mniejszym niż 2%). Natomiast inwestorzy posiadający udokumentowane, praktyczne doświadczenie rynkowe mogliby, po złożeniu stosownego wniosku i odpowiedniej dokumentacji, wykorzystać dźwignię na maksymalnym poziomie 1:100. Za klienta doświadczonego Izba proponuje uznać inwestora, który zawarł przynajmniej 40 transakcji na instrumentach finansowych w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o podniesienie dźwigni, podała Izba.

"Izba jest przeciwna zaproponowanemu przez KNF zapisowi, który odnosi się do ochrony przed debetem na poziomie każdej pozycji klienta. Jest to niezgodne z praktyką europejską i działa na szkodę inwestorów przy ich strategiach inwestycyjnych. Izba widzi możliwości techniczne wprowadzenia ochrony całego portfela - podobnie do mechanizmu Stop-out. Jednocześnie IDM wskazuje, że niektórzy jej członkowie już obecnie wprowadzili mechanizmy ochrony przed debetami" - podsumowała Izba.

(ISBnews)

18.10.2017 08:01
17.10.2017 15:18
17.10.2017 14:11
17.10.2017 11:13
17.10.2017 08:15

W budżecie państwa na koniec września br. nadal odnotowano nadwyżkę, wynika z nieoficjalnych informacji "Dziennika Gazety Prawnej".

"Już po sierpniu wydawało się, że nadwyżka w budżecie jest nie do utrzymania. Jednak dochody okazały się wyższe niż wydatki, chociaż plan budżetowy zakładał, że po ośmiu miesiącach dziura w publicznej kasie będzie wynosiła aż 27,7 mld zł. Po wrześniu deficyt miał się pogłębić do ponad 32,5 mld zł, jednak z informacji DGP wynika, że wciąż budżet jest na plusie" - czytamy w "DGP".

"Wstępne informacje o dochodach we wrześniu wskazują, że zostały one wykonane nieco lepiej od planu. Przy zwyczajowym od początku roku niewykonaniu wydatków budżet najprawdopodobniej wciąż ma nadwyżkę - mówi nasz informator z kręgów rządowych" - czytamy dalej.

Według ostatecznych danych Ministerstwa Finansów, na koniec sierpnia br. w budżecie centralnym odnotowano 4,89 mld zł nadwyżki. Według przedstawionego w marcu br. harmonogramu wykonania budżetu, deficyt budżetu centralnego na koniec sierpnia miał wynieść 27,69 mld zł, tj. 46,7% rocznego planu.

"DGP" wskazuje, że według harmonogramu realizacji budżetu w ubiegłym miesiącu dochody powinny wynieść 25,6 mld zł, a wydatki 30,4 mld zł. Z tego wynikałoby, że w samym wrześniu deficyt wyniesie 4,8 mld zł. "Jednak dzięki ok. 4,9 mld zł nadwyżki po sierpniu, narastającej od początku roku, nadal będziemy notowali niewielki plus" - napisano w gazecie.

"Coraz więcej sygnałów wskazuje, że wynik całego roku też będzie bardzo dobry. Bo jeśli nawet poziom dochodów i wydatków w ostatnich miesiącach byłby taki, jak założyło MF w oficjalnym harmonogramie, to deficyt na koniec roku powinien wynieść mniej niż połowę tego, co zapisano w ustawie budżetowej. Kasowo byłby to jeden z najlepszych wyników ostatnich lat" - podsumował dziennik.

Przedstawiciele rządu mówili ostatnio kilkakrotnie, że na koniec roku deficyt może sięgnąć niewiele ponad 30 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. rząd zapisał, że planowane wykonanie deficytu budżetu w tym roku to 32,94 mld zł (wobec zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej 59,35 mld zł), a w 2018 r. - 41,49 mld zł.

(ISBnews)

16.10.2017 09:46
Środa, 18 października 2017
09:00 Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC październik
10:10 Strefa Euro Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
10:30 Wlk. Brytania Wynagrodzenia sierpień
10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia sierpień
10:30 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wrzesień
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
13:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Ignazio Angeloni)
13:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
14:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Danièle Nouy)