02:32 | GMT: 01:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14 oraz dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.
ARH 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.327.813 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BTK 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
EMP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
KGN 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 81,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
ORB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
UTD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji.