08:57 | GMT: 06:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
AIT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
APR 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii L z pozbawieniem w całości prawa poboru.
CDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
COG 
GPW 
 
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
ENT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
ERB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 12.271.626 sztuk akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Uchwały nr XIV/2006 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz dalszego istnienia spółki.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia członkom RN.
MRA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015 oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
NIN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu powołania członków RN III kadencji oraz określenia wynagrodzenia dla członków RN.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WAX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Początek notowań spółki XTRADEBDM (XTB) pod nazwą XTB (XTB), na wniosek spółki.
ZWC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 23 zł na akcję.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VOD.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.