10:32 | GMT: 08:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AAS 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
APT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.199 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ARA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DOK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GEU 
NC 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GRN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
IST 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
KOR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SCP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku (III kwartał roku obrotowego).
ZWC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.