02:56 | GMT: 00:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
COD 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
CWP 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INW 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
IZS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
SP1 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
WIS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,32 USD).
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
NVDA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS 0,21 USD).
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2010 rok.