12:35 | GMT: 11:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADU 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
GTP 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
JHM 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
VER 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
NVV 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014 oraz zmiany statutu.
VIV 
NC 
 
NWZA ws. m.in. rozszerzenia przedmiotu działalności, zmiany firmy, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w organach spółki.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 5 zł na akcję.