05:46 | GMT: 03:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DRU 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ubiegania się o wykluczenie akcji z obrotu na NC.
EEX 
GPW 
 
NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
HMP 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
IBS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia czynności prawnych dokonanych przez spółkę z członkiem zarządu oraz zmian w składzie RN.
KKM 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za I i II kwartał 2014 roku.
MCP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MSZ 
GPW 
 
NWZA ws. wydzierżawienia Ośrodka Usług Dźwigowych, zmiany uchwały nr 8 WZA z dnia 28.11.2013 oraz zmiany statutu.
NWR 
GPW 
 
WZA
PIW 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 15 ZWZ z dnia 14.05.2014 r.
PMF 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZEP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją