04:46 | GMT: 02:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie osobowym zarządu oraz zmiany statutu.
ABS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia przewodniczącego RN z tytułu wykonywania jego obowiązków.
CPG 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
MRK 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
MRC 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.160.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na GPW, emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D, pozbawienia w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji serii D oraz zmiany statutu.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanych raportów za I-III kwartał 2013 roku.
RBC 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 5 zł na akcję.
SAB.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.