06:47 | GMT: 04:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
ATG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 r. i wypłaty dywidendy.
BCI 
NC 
 
NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 34 CZK na akcję.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FIV 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia §3a statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i do nabycia akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji własnych, odwołania i powołania członka RN.
GIF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
INP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 r.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. uzupełnienie składu RN.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. oddziału spółki w Solcu Kujawskim.
SIM 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 156.000 akcji serii A oraz 625.000 akcji serii B.
SPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 BGN na akcję.
STL 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Stanisława Bieńkowskiego po cenie 9,04 zł za akcję.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.