21:53 | GMT: 19:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
APT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 92.380 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CSR 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka zarządu, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków zarządu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G oraz ich dematerializacji, zmiany statutu.
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę 3.900.000 akcji własnych na okaziciela serii F, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
INS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ITG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany treści statutu, emisji obligacji nowej serii zamiennych na akcje nowej emisji serii M oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LUK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PEM 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J, zmiany statutu, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian członków RN.
PGP 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
P24 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AMAT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
CSCO.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2016 rok.
BN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PEP.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.