02:44 | GMT: 00:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ATG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zniesienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
CSR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 1.000.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii A1, 1.000.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C.
ENE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014.
ECK 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GNG 
NC 
 
Początek zapisów na akcje serii C.
HRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KPI 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MNX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podziału zysku z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E.
MSP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,39 zł na akcję.
POM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ROB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian do statutu, zmian w składzie RN bieżącej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
SNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
TOR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego za rok 2014 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz TORPOL NORGE AS.
UCG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 103.848.661 akcji zwykłych spółki.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
ZWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.