07:06 | GMT: 05:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PLY 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CMR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
EVE 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GTS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GRI 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
HRT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i ich wycofania z obrotu na NC oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem rady nadzorczej i akcjonariuszem spółki.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MAD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MOB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
OPT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PBX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PLZ 
GPW 
 
ZWZA
PRO 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
PLE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
SEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SME 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
SBE 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 8.868.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
SGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
UNW 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
VRB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.