08:19 | GMT: 06:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SPL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BLT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BLT 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
BLR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii F, G, H, I, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek oraz powołania pełnomocnika do podpisania w imieniu spółki umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu.
CTF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FHD 
NC 
 
NWZA ws. sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, zmiany statutu wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IOD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany Przewodniczącego RN, zmiany Regulaminu RN, obniżenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia programu motywacyjnego oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
IOD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NDA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
SKN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
URL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał i za cały 2012 rok.