02:52 | GMT: 00:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
06N 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.050 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LSI 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie na NC akcji serii E, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MCP 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ORB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLT 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SWG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 57.640 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013.
INGA.NL 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2013 rok.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał i za cały 2013 rok.