23:41 | GMT: 21:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
APA 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, zmiany statutu oraz udzielenia absolutoriów członkom organów spółki za 2017 rok.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ARA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BBT 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
wykres CMI
CMI 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 260.000 akcji serii B oraz 3.000 akcji serii C.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IBS 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.
INL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LKD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
OPF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPG 
GPW 
 
NWZA
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.
PFL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PRT 
GPW 
 
NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
QON 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
RAF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
VOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
XTP 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia programu motywacyjnego, utworzenia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu oraz zmian statutu.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
T.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CAT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TSLA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.