11:46 | GMT: 09:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
AHL 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A., ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.
AGR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmian w statucie, utworzenia oddziału spółki, potwierdzenia ważności uchwały zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji oraz emisji nowej serii obligacji.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EMP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
EXC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EXM 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii G.
IMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
INS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KGN 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
MRC 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków zarządu oraz kluczowych menedżerów spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
ZWZA
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ORG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PTH 
GPW 
 
NWZA ws. podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TEN 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
UCG 
GPW 
 
ZWZA i NWZA
ZWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.